Lorelay – Lyrics – Text


Lorelay, v skále stín
bílý plášť nevěstin
plavcům dál zpívá tmou
píseň svou milostnou
láká člun, slíbí ráj
Lorelay

Kdo jí prý naslouchal
v hlubinách za své vzal
vábný tón, zrádná číš
už se z vln nevrátíš
svůdný klín, temný kraj
Lorelay…

Dlouhá pouť v dál
pouze oceán zná cíl
vášeň tvou znám,
jak trvat má? Pár chvil?
Ta píseň tvá je kletba zlá
– a přesto vábí…

Lorelay, anděl hřích
nešťastná z nešťastných
k lásce dál svádět máš,
ty však jí nepoznáš
vratký trůn, hořký ráj,
Lorelay…

Ta píseň tvá je kletba zlá
o tobě zpívám tu báj